Vitovolt 300

Fotogalvaanilised moodulid

Paigaldamiseks üksikelamute ja korterelamute katustele, samuti äri- ja tööstushoonetele.

Kuni 25-aastane jõudlusgarantii
Kiire paigaldus
Saadaval on sobivad süsteemikomponendid
Kõrge jõudlus
Kuni 25-aastane jõudlusgarantii

Viessmanni fotogalvaanilistele moodulitele

Kuni 15-aastane tootegarantii

Viessmannilt

Saadaval on sobivad süsteemikomponendid

Näiteks aluskonstruktsioonid, ühenduskaablid, inverterid ja energiasalvestid

Lahendused omatarbimiseks

Lisaks elektrienergia salvestamisele ja selle suunamisele avalikku võrku

Kiire paigaldus

Elektriühenduste pistiklahenduste kaudu

Kõrge kvaliteedi tagamine

Sertifitseerimine vastavalt IEC, EMÜ 89/392 ja II kaitseklassi nõuetele

Vitovolt 300 fotogalvaanilised moodulid

Vitovolt 300 fotogalvaanilised moodulid

Vitovolt 300 tootevalik hõlmab monokristallilisi mooduleid, millel on kõrged jõudlusnäitajad ja veenvad moodulite kasutegurid. Vitovolt 300 fotogalvaanilised moodulid on kõrge jõudluse ja kompromissitu kvaliteediga ning Viessmanni ulatusliku jõudlus- ja tootegarantiiga. Lisaks sellele tarnitakse kõik moodulid alati ainult positiivsete väljundtolerantsidega.

Taastuvenergiasüsteemide leviku suurenemisega kasvab soov ise elektrit toota. Võimsad fotogalvaanilised süsteemid pakuvad nüüd võimalust kasutada tasuta päikeseenergiat kasumlikult. Fotogalvaaniliste moodulite paigaldamisega näitavad kasutajad oma vastutustundlikku suhtumist keskkonda ja annavad aktiivse panuse kliima kaitsmisse, vähendadesCO2 heitkoguseid.

Kuna energiakulud tõusevad pidevalt, aitab fotogalvaaniline süsteem kasutajatel raha säästa ja vähendab nende sõltuvust elektrienergia tarnijatest. Toodetud energiat saab kasutada kohapeal, salvestada ajutiselt või suunata üldkasutatavasse võrku. Tänu seadusjärgsele soodustariifile või omatarbimise kaudu saadavale kokkuhoiule tasub investeering end lühikese aja jooksul ära.

Vitovolt 300 moodulite eripärad

Vitovolt 300 moodulid erinevad oma konstruktsiooni ja mõõtmete poolest. Mõnedel moodulitel on must anodeeritud raam, väga tumedad monokristallilised elemendid ja must Tedlar-kile. Tulemuseks on ainulaadne disain, mis tagab atraktiivse päikesearhitektuuri ja optimaalse tootlikkuse saavutamiseks maksimaalse võimsuse.

Põhjalik kvaliteediprotsess tagab, et Vitovolt 300 seeria fotogalvaaniliste moodulite suhtes kehtestatud kõrged nõudmised on alati täidetud. Vitovolt 300 moodulite tootmise kõiki etappe jälgitakse hoolikalt, alustades meie tarnijatele nõutavast põhjalikust kaubanduslikust ja tehnilisest kvalifikatsioonist. Ja mitte ainult esimese tootmisetapi puhul – iga tootmisetappi jälgitakse kohapeal ja see kiidetakse heaks ainult siis, kui Viessmanni ulatuslikud spetsifikatsioonikriteeriumid on täidetud. Saabuvate kaupade kontrollimine laos tagab, et Vitovolt 300 fotogalvaaniliste moodulite kvaliteet säilib ka transpordi ajal.

Soojuse ja elektri koostootmine ning fotogalvaanilised süsteemid võivad toota ühe üksikelamu jaoks sama palju energiat, kui kasutab aastas neljaliikmeline perekond. Vitocharge'i energiasalvestussüsteemid on energiasüsteemi ideaalne täiendus. Need võimaldavad elektrienergiat tarnida täpselt siis, kui seda vajatakse.

See muudab tõhusa, detsentraliseeritud energiavarustuse koos suure kohapealse tarbimise ja isevarustusega reaalsuseks. Viessmann on ainus tootja, kes tarnib kõiki tooteid ühest allikast, nii et kasutajad saavad toodetud energiat tõhusalt ja säästlikult kasutada. See pakub kasutajale sõltumatust avalikust elektrivõrgust.

Tooda ja kasuta oma elektrienergiat ise

Tänu langevatele soodustariifidele on praegu eelistatud rakendusena toodetud päikeseenergia omatarbimine. Elektrikulud kilovatt-tunni kohta on üldiselt palju kõrgemad kui võrku suunatava sama kilovatt-tunni päikeseenergia soodustariif. Seetõttu tarbitakse toodetud fotogalvaaniline energia esmalt kohapeal või salvestatakse ajutiselt ning ainult ülejääv elektrienergia suunatakse võrku.

Saksamaal on see reguleeritud taastuvenergia seadusega (EEG), mille kohaselt on elektriettevõtjad kohustatud võtma vastu kohapeal tarbimata jäänud elektrienergia ja suunama selle oma võrku. Fotogalvaanilistel süsteemidel on seega palju eeliseid:

  • Keskkonnakaitse - fotogalvaanilised süsteemid vähendavad heitkoguste põhjustatud kahju ja kaitsevad loodusvarasid.
  • Kinnisvara väärtuse suurenemine - need muudavad teie kinnisvara atraktiivsemaks ja suurendavad selle väärtust.
  • Kulud - päikeseenergia tootmine kohapeal on tänapäeval oluliselt odavam kui koduse elektri kasutamine elektrivõrgust.
Pildil on kujutatud päikesepaneelide süsteem, mille PV-moodulid on mustad; võimsus kuni 395 Wp.

Fotogalvaanika - tõhus päikeseenergia omatarbimine

Omatarbimine pakub rahalisi eeliseid, kuna kohapeal toodetud päikeseenergia on odavam kui elektrivõrgust võetud energia. Optimeeritud süsteemikontseptsioon, mille komponendid on ideaalselt sobitatud, tagab selle suure omatarbe taseme.

Toote üksikasjad

Kasutusvaldkond

Elamud, äriettevõtted, tööstus, kohalikud omavalitsused | uusehitus- ja moderniseerimisprojektid

Lisafunktsioonid

Kindel investeering Viessmanni laiendatud kuni 15-aastase tootegarantiiga ja kuni 25-aastase toimivusgarantiiga.

Toote ristlõige
Ränifotoelemendi ehitus