Vitovolt 300

Fotogalvaanilised moodulid

Selleks, et fotogalvaaniline süsteem toimiks tõhusalt, peab see olema õigesti dimensioneeritud. Viessmann pakub fotogalvaanilisi süsteeme erinevates pakettides, mis sobivad kõigile vajadustele. Milline neist on teie jaoks sobiv, saate teada siit.

Lihtne süsteemi ülesehitus
Kõik ühelt tarnijalt
Kiire paigaldus
Viessmanni süsteemigarantii
Lihtne süsteemi ülesehitus

Vastavalt energiatarbimisele, võttes arvesse inimeste arvu majapidamises

Pindala maatriks

Vajaliku katusepinna kontrollimiseks

Kõik ühelt tarnijalt

Sobivad süsteemikomponendid lihtsaks paigaldamiseks ja kasutuselevõtuks

Kiire paigaldus

Tänu ühendamiseks ettevalmistatud komponentidele

Paindlik kasutamine

Kõikide moodulite standardtarned võimaldavad paindlikku kasutamist

Sõltumatuse suurendamine

Süsteemile sobitatud energiasalvestusüksustega

Viessmanni süsteemigarantii

Fotogalvaaniliste moodulite, paigaldussüsteemi ja inverteri puhul

Maja, mille katusel on 10 mooduliga Vitovolt 300 fotogalvaaniline pakett

Viessmann fotogalvaanilised moodulid - sosbiva süsteemi valik

Viessmanni fotogalvaaniline süsteem ei sisalda mitte ainult fotogalvaanilisi mooduleid (või lühidalt PV-mooduleid), vaid ka inverterit, mis muundab toodetud alalisvoolu vahelduvvooluks, ja paigaldussüsteemi. Komponendid on omavahel ideaalselt sobitatud. Täiendava tõhususe saavutamiseks saate süsteemi laiendada, lisades sinna elektrisalvestussüsteemid või Viessmanni soojuspumba. See võimaldab ka suuremat omatarbimist. Otsus elektrisalvesti ja/või soojuspumba paigaldamise kohta mõjutab oluliselt süsteemi suurust. Neid tegureid tuleb eelnevalt arvesse võtta, et leida teile ja teie individuaalsetele vajadustele sobiv Viessmanni fotogalvaaniline pakett. Abi leiate selle juures meie Viessmanni kaubanduspartneritelt. Nad pakuvad igakülgseid teenuseid alates planeerimisest ja projekteerimisest kuni tarnimise ja teenindamiseni.

Millised Vitovolt 300 fotogalvaanilised paketid on saadaval?

Vitovolt 300 fotogalvaanilised paketid põhinevad suurusel, võimsusel ja moodulite arvul. Milline pakett teile sobib, saate teada, kui vastate järgmistele küsimustele.

Oluline! Nimetatud PV-pakettide tarnekomplekt sisaldab järgmist:

 • Vitovolt 300 fotogalvaanilised moodulid (allblack, 390 Wp), soovi korral Mono Standard ja blackframe variandid.
 • Viessmanni paigaldussüsteem katusele paigaldamiseks kaldkatustele
 • Ühekihiline versioon plekk-katusel, sarikate vahe 0,80 m, lumekoormuse tsoon 2 kuni 300 m kõrgusele, tuulekoormuse tsoon 2 kuni hoone kõrgusele 10 m, katusekalle 35° kuni 65°)
 • SMA-inverter
 • PV ühenduskaablid (eelkonflekteeritud MC4)
Vitovolt 300 PV pakettFotogalvaaniline võimsus kWp
XS4,68 kWp
S6,24 kWp
M7,02 kWp
L7,80 kWp
XL9,36 kWp
XXL10,92 kWp

Vitovolt 300 PV paketid, sh Vitocharge VX3 ja GridBox

Paketid, mis koosnevad PV-st, energiasalvestist
ja energiajuhtimisest
XSSMLXLXXL
Soovitatav koduse elektritarbimise jaokskuni 4500 kWhkuni 5500 kWhkuni 6500 kWhkuni 7500 kWhkuni 8500 kWhkuni 10000 kWh
PV-süsteemi nimivõimsus4,68 kWp6,24 kWp7,02 kWp7,80 kWp9,36 kWp10,92 kWp
Kasutatav aku mahtuvus4,0 kWh4,0 kWh4,0 kWh8,0 kWh8,0 kWh12,0 kWh
Akumoodul, tüüp 4,8A111223
Energiaarvesti (Energy Meter)
GridBox 2.0

Tarnekomplekt

 • Vitovolt 300 fotogalvaanilised moodulid (allblack mono, 390 Wp), Mono Standard ja blackframe variandid soovi korral
 • Viessmanni paigaldussüsteem katusele paigaldamiseks kaldkatustele
 • Ühekihiline versioon plekk-katusel, sarikate vahe 0,80 m, lumekoormuse tsoon 2 kuni 300 m kõrgusele, tuulekoormuse tsoon 2 kuni hoone kõrgusele 10 m, katusekalle 35° kuni 65°)
 • Vitocharge VX3 (pakettidega L, XL ja XXL, lisaks SMA inverter)
 • PV ühenduskaablid (eelkonflekteeritud MC4)
 • Viessmann GridBox 2.0 energiajuhtimissüsteem, sh E-Meter 2.0

Millised tegurid määravad fotogalvaanilise süsteemi suuruse?

Fotogalvaanilise süsteemi suurus sõltub eelkõige maja elektrivajadusest. Kui elektrivajadus ja süsteemi suurus on vastavuses, on võimalik optimaalne fotogalvaanilise süsteemi omatoodetud elektrienergia pakkumine. Selle tulemuseks on sõltumatus elektrikulude tõusust ja sõltumatuse saavutamine kesksest energiatootmisest.

Fotogalvaanilise süsteemi sobiva suuruse määramiseks võib kasutada järgmisi nelja küsimust:

Energiatarbimine sõltub suures osas majapidamises elavate inimeste arvust. Valides inimeste arvu, saate kõrvaloleva tabeli abil määrata majapidamise keskmise elektrivajaduse ja seega sobiva paketi. Kui te teate oma keskmist elektritarbimist, saate selle alusel leida ka õige suurusega PV-paketi.

Lihtne süsteemi projekteerimine energiatarbimise järgi vastavalt inimeste arvule majapidamises

Elanike arvKodumajapidamise elektritarbimine aastasainult fotogalvaanikakoos soojuspumbagakoos kütuseelemendiga

2

kuni umbes 4500 kWh

XS

S

XS

3

kuni umbes 5500 kWh

S

M

XS

4

kuni umbes 6500 kWh

M

L

XS

5

kuni 7500 kWh

L

XL

S

alates 5

kuni 8500 kWh

XL

XXL

S

alates 5

alates 1000 kWh

XXL

XXL

S

Oleme tabelis näitena esile tõstnud vastuse "Minu leibkonnas elab 4 inimest".

Soojuspumba olemasolu suurendab kohapeal kasutatava fotogalvaanilise energia hulka. Täiendava elektrivajaduse tõttu tuleks valida suurem süsteem. Kui kütuseelement annab lisaks omatoodetud elektrienergiat, võib valida väikseima suurusega PV-süsteemi.

Kui vastate "jah" küsimusele täiendava soojuspumba kohta, valige suurem fotogalvaaniline pakett vastavalt tabelile. Kui eeldame, et tegemist on 4-liikmelise majapidamisega, mille keskmine elektritarbimine on 4500 kWh, siis peaks see olema Viessmanni PV-paketi L-versioon.

Maatriksis on esitatud näide olemasoleva katusepinna jaoks sobiva paketi kohta: katuse kõrgus vertikaalteljel ja laius horisontaalteljel meetrites.

Esmalt arvutage olemasolev, varjutamata katusepindala (laius x kõrgus). Kandke need andmed ülaltoodud maatriksisse. Selle põhjal saate välja määrata maksimaalse võimaliku paketi suuruse oma katusepinna jaoks.

Oleme ka siinkohal esile toonud näite: "Kasutada olev katusepindala on 7,5 m (laius) x 7,0 m (kõrgus)." Järelikult tähendab see, et M-pakett on selle katuse jaoks maksimaalselt sobiv variant.

Kontrollige nõutavat katusepinda, et veenduda, kas fotogalvaaniline süsteem tõesti sobib katusele. Kui mitte, võib valida ka väiksema süsteemi. See vähendaks mõnevõrra seda, kui palju omatoodetud energiat saaks tarnida. Siiski säästate jätkuvalt iga kilovatt-tunniga, mida kasutate ise fotogalvaanilise süsteemi abil.

Kui kasutate energiasalvestit, suurendate omatarbe taset. Elektrit salvestatakse ajutiselt, mis suurendab üldist PV-toodangut. Alljärgnevas tabelis on esitatud PV-pakettide suhe fotogalvaanilise toodangu ja aku võimsuse vahel.

PakettFotogalvaaniline võimsusPaketti kuulub Vitocharge VX3
(nimivõimsus kWh)
aku mahtuvus
Soovitatav aku mahtuvus
koos kütuseelemendiga
XS4,68 kWp4,0 kWh4,0 kWh
S6,24 kWp4,0 kWh8,0 kWh
M7,02 kWp4,0 kWh
12,0 kWh
L7,80 kWp8,0 kWh
12,0 kWh
XL9,36 kWp8,0 kWh12,0 kWh
XXL10,92 kWp12,0 kWh12,0 kWh