Küttesüsteemide energiatõhususklassid

Küttesüsteemide energiatõhusustähised

Kondensatsioonikatla näidis, kust leiate energiatõhususe klassi ja muud kasulikku teavet. ETK (energiatõhususe klass) on märgitud musta noolega. Samuti on etiketil info katla mürataseme kohta.