Ülevaade ettevõttest Viessmann Group

Viessmanni kontsern on juhtiv rahvusvaheline kütte-, tööstus- ja külmutussüsteemide tootja. 1917 aastal asutatud perefirmas töötab 11 500 inimest, grupi käive on 2,2 miljardit eurot.

Viessmann on rahvusvaheliset esindatud 22 tootmisettevõttega 11 riigis, turustajate ja esindustega 74 riigis ja müügiesindustega üle maailma 120 riigis. 56 protsenti käibest läheb välismaale.

nachhaltigkeit.jpg

Jätkusuutlikkus praktikas

Pereettevõttena pöörab Viessmann erilist tähelepanu usaldusväärsele ja pikaajalisele tegutsemisele, jätkusuutlikkus on juba ettevõtte üks põhimõte. Viessmannile tähendab kogu ettevõttes jätkusuutlikkuse, ökonoomia, ökoloogia ja sotsiaalse vastutuse harmoonilist ühendamist, nii et praegused vajadused saavad rahuldatud, ilma tulevate põlvede elu negatiivselt mõjutamata.

Keskkonnapioneeri ja tehnoloogilise liidrina küttevaldkonnas tarnib Viessmann juba aastakümneid eriti keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid õli ja gaasiga kasutamiseks mõeldud küttesüsteeme, solaarsüsteeme, puidupõletussüsteeme ja soojuspumpasid. Paljusid Viessmanni arendusi saab pidada küttetehnikaalasteks tippsaavutusteks.

Väärtused

Rohkem teavet

Keskkonnaportfoolio

Rohkem teavet

Energiapoliitika

Rohkem teavet
innovationen.jpg

Uuendused

effizienz-plus.png

Viessmanni terviklik pakkumine

Viessmanni terviklik pakkumine pakub tõhusate süsteemidega individuaalseid lahendusi alates 1,5-st kuni 120 000 kilovatini kõikidele kasutusvaldkondadele ja kõikidele energiakandjatele. Nendeks on seinale kinnitatavad kondensatsioonseadmed võimsusega 1,9–150 kW, põrandale paigaldatavad kondensatsioonseadmed võimsusega 1,9–6000 kW ning kombineeritud jõujaamad võimsusega 1,0–530 kWel või 5,3–660 kWth. Kombineeritud jõujaamad on mõeldud maa- ja biomaagaasiga käitamiseks ning on saadaval kombineerituna biomaagaasi-tarnelepinguga.

Taastuvenergiasüsteemide pakkumine hõlmab termilisi lame- ja vaakumtorukollektoritega solaarsüsteeme joogivee soojendamiseks ja solaarseks hoonejahutuseks, spetsiaalseid küttekatlaid ja põletussüsteeme võimsusega 4 kW–50 MW peeneks raiutud küttepuudega, hakkpuidu ja puidupelletitega kasutamiseks, soojuspumpasid võimsusega 1,7–2000 kW maapinna soojuse, põhjavee või keskkonnaõhu kasutamiseks ning fotogalvaanikasüsteeme.

Ka lähisoojusvõrkudele ja bioenergiaküladele pakub Viessmann kõike ühest kohast – alates esimestest teostatavusuuringutest ja detailplaneeringutest kõikide vajalike osade, nagu biogaasisüsteemide, katelde, kombineeritud soojusjaamadeni, alates maasoojusliinidest ja korteriühenduspunktide tarnimisest kuni ehituse ja kasutuselevõtuni.

Mitmekesise tootesortimendiga temperatuuri-kontrollitud ruumide, võimsate külmikute ja külmutusseadmete, toidukaubanduses kasutamiseks mõeldud külmutuslahenduste ja teenuste alal hõlmab Viessmann Group kogu külmutustehnika valdkonda.

Tooteprogramm

Elumajadele

Tooteteave

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Tooteteave

Tööstuses kasutamiseks

Tooteteave

Asulatele

Tooteteave
infocenter.jpg

Terviklik teenusepakkumine

Tervikliku pakkumise tarvis hoiab Viessmann valmis mitmekülgse valiku flankeerivatest teenustest. Nii pakub Viessmanni Akadeemia küttesüsteemide ehitajatele, projekteerijatele, arhitektidele, korteriühistutele, korstnapühkijatele, tehnilistele haridusasutustele ja ka oma töötajatele mitmekülgset koolitus- ja täiendõpeprogrammi. Sellega võtab ettevõte arvesse turupartnerite kasvavat kvalifitseerimisvajadust, mis on põhjustatud struktuuri muutustest soojaturul tõhusate tehnoloogiate ja taastuvenergiatel põhinevate energiasüsteemide suunas, ja sellega seotud tehnoloogilise spektri laienemisega. Igal aastal võtab üle maailma 92 000 spetsialisti osa Viessmanni Akadeemia täiendõppeüritustest.

Viessmanni teenusepakkumine hõlmab lisaks veel tehnilise teeninduse abi, vajaduste kohast tarkvarapakkumist, tuge reklaami ja müügitoetusega ning kasutussõbralikku info-ja tellimissüsteemi, mis on igal ajal saadaval internetis.


Energia- ja spetsiaalsed foorumid

Tipptasemel energia- ja kliimaeksperdid kohtuvad regulaarselt Viessmanni Akadeemia energia- ja spetsiaalsetes foorumites, et diskuteerida ja kogemusi vahetada. Alates esimesest üritusest 2008. aastal on siiani sellest osa võtnud 2500 turupartnerit – küttele spetsialiseerunud käsitöölised, nagu planeerijad, arhitektid ja insenerid. See näitab asjaliku info ning poliitiliste ja tehnoloogiliste seoste arutamise suuremat vajalikkust.

Üritustel esitlevad tunnustaud eksperdid poliitika, teaduse ja küttetehnika valdkondadest oma mõtteid, demonstreerivad lahendusi ja on valmis aruteluringides vastama küsimustele.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Sihtasutus Viessmann Allendorf: vastutuse mõistmine

Viessmann mõistab oma ühiskondlikku ja sotsiaalset vastutust. Sellest ettevõtte põhimõttest lähtudes toetab ettevõte teadust, kunsti, kultuuri ja sotsiaalvaldkondi. Saksamaal ja rahvusvaheliselt projektide toetamiseks annetatakse igal aastal kuuekohalisi summasid.

Selleks, et seda mitmekülgset algatust ühtsele alusele koondada ja selle jätkumist ka tulevikus kindlustada, asutati „Viessmann Allendorf Stiftung“ (Viessmann Allendorf sihtasutus). 2010. aasta augustis andis valitsusjuht Dr. Walter Lübcke sihtasutuse tunnistuse üle Dr. Martin Viessmannile.

magazin_aktuell.jpg

Kõige värskem ajakiri

Viessmanni ajakiri kõikidele ettevõtte Viessmann Werke töötajatele ja sõpradele

Tunnustused

Hinnad ja tunnustused ettevõttele ja selle toodetele

Rohkem teavet

Sertifikaadid

Siit leiate põhjalikku teavet kõikide sertifitseerimiste kohta

Teave ja allalaadimine
messen.jpg

Messid

Tutvuge tulevikku suunatud kütte-, külmutus- ja kliimatehnikaga.


Start_Landebahn.jpg

Lennuväli Allendorf (Eder)

Lennuväli Allendorf (Eder) ehitati 1966. aastal, seda moderniseeriti põhjalikult ja laiendati 2005. aastal ning see vastab täna kõigile moodsa ärilennujaama nõuetele. Lisaks kasutab seda baasina ka õhuspordiklubi Ederbergland, rakendades seda just eriti noorsootöö valdkonnas.

Video aktiveerimiseks klõpsake esitusnupul. Pange tähele, et video edastamise kaudu edastatakse andmeid YouTube'i. Üksikasju leiate meie privaatsuseeskirjadest.

viessmann_allendorf.jpg
Viessmanni ettevõttefilm