Süsteemsed tööstuslahendused

Nõustamise tellimine

Viessmanni tööstuslahendused - ökonoomne auru, soojuse, elektri- ja jahutusenergia varustus

Tõhusad energiasüsteemid ja -seadmed tööstuslikes rakendustes annavad olulise panuse nii saasteainete heitkoguste kui ka käituskulude vähendamisele, luues seeläbi konkurentsieeliseid. Viessmann pakub terviklikke süsteemilahendusi, mis tagavad ökonoomse auru tarnimise kuni 70 tonni tunnis, soojuse kuni 44 MW, elektrienergia kuni 530 kWel ja jahutuse kuni 600 kW. Lahendused luuakse individuaalselt terviklike energiakontseptsioonide alusel, mis põhinevad energiatootmise, tarnestruktuuri ja tarbimise üldsüsteemi hindamisel. Potentsiaali kindlaksmääramine ning kõigi süsteemi komponentide kooskõlastamine põhineb kõigi protsesside põhjalikul analüüsil. Viessmanni tootevalikut täiendavad kõikehõlmavad teenused, mis sisaldavad kõike alates projekteerimisest kuni kasutuselevõtmiseni ja hilisema teenindamiseni.

Lisateave edukalt läbiviidud projektide kohta, mis kasutavad Viessmanni tööstuslahendusi. Kasutage meie võrdlusprojektide andmebaasi ja valige tööstusprojektide järgi.

Tööstusprotsessidest saadava vesiniku tõhus kasutamine

Sobivate põletitega varustatud Viessmann Vitomax katlad võimaldavad töötada kuni 100-protsendiliselt vesinikuga. See võimaldab kasutada vesinikku, mis võib olla keemiliste protsesside kõrvalsaadus, ja aitab seega kaasa üldise tõhususe suurendamisele. Samal ajal saab vähendada kliimakahjulikke CO2-heitmeid.

Tootevalik

Tõhusad lahendused tööstuslikele rakendustele kuni 44 MW soojuse ja 70 t auru/h jaoks.