Allalaadimised, brošüürid ja sertifikaadid PDF-vormingus

Juhtiva rahvusvahelise energiasüsteemide tootjana pakub Viessmann Group kohandatud ja tõhusaid lahendusi kõikidele rakendusvaldkondadele ja energiaallikatele.

ViBooks - dokumentatsioon ja brošüürid

Meie ViBooks andmebaasist leiate vajalikud kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhendid, samuti tehnilised juhendid, hinnakirjad, trükitud turundusmaterjalid ja paljud muud dokumendid oma Viessmanni seadmete kohta.

Sertifikaadid

Viessmann Group on rahvusvaheline liider kliimaseadmete, kütte-, tööstusliku energia- ja külmutuslahenduste tootmises. Kehtestatud kvaliteedi-, keskkonna-, energia- ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemid on alates 2020. aastast ühendatud üheks integreeritud juhtimissüsteemiks.

Kvaliteedijuhtimissüsteem määratleb kõik põhimõtted ja süstemaatilised menetlused toodete ja protsesside kõikide sisemiste ja väliste nõuete saavutamiseks ja kaitsmiseks. Kvaliteedijuhtimissüsteemi säilitamise ja pideva uuendamisega tagame nõuete täitmise ja aitame säilitada ettevõtte pikaajalist edu.

Viessmann sai ISO 9001 sertifikaadi esimest korda 1994. aastal. 2019. aastal läksime edukalt üle uuendatud ISO 9001:2015 standardile. Alates 2020. aastast on kvaliteedijuhtimissüsteem integreeritud juhtimissüsteemi lahutamatu osa ja seda jälgitakse igal aastal koos meie teiste juhtimissüsteemidega.

Oleme aastakümneid rakendanud integreeritud keskkonnakaitse kontseptsiooni kogu väärtusahela ulatuses. Protsessidesse ja toodetesse integreeritud keskkonnakaitse on esmatähtis, mitte juba tekkinud kahjude kõrvaldamine. Keskkonnajuhtimine, mida on rakendatud juba mitu aastat, korraldab ja jälgib meie keskkonnapoliitika elluviimist.

Meie ISO 14001 sertifikaat näitab, et me järgime kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte ja töötame selle nimel, et pidevalt parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. 2020. aastast alates on keskkonnajuhtimissüsteem integreeritud juhtimissüsteemi lahutamatu osa ja seda jälgitakse igal aastal koos meie teiste juhtimissüsteemidega.

Viessmann on sertifitseerinud oma Allendorfi ja teiste tegevuskohtade energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 kohaselt. Energiatõhususe suurendamine on energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisel võtmeroll. Energiatõhusus on seega oluline osa ressursitõhususest.

Alates 2020. aastast on energiajuhtimissüsteem olnud integreeritud juhtimissüsteemi lahutamatu osa ja seda jälgib igal aastal väline sertifitseerija koos meie teiste juhtimissüsteemidega.

Pärast 10-aastast edukat osalemist töötervishoiu ja tööohutuse BS OHSAS 18001 auditis kinnitas ja sertifitseeris TÜÜV Rheinland meie tipptaset uue standardi EN ISO 45001 alusel.

Viessmanni kontserni ettevõtted on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi alates 2020. aastast juurutanud ja eeldatavasti sertifitseeritakse see ühiselt integreeritud juhtimissüsteemi osana alates 2023. aastast.

EMASis osalejad kasutavad standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt ISO 14001 standardile ja läbivad iga-aastased auditid, mida teevad riiklikult tunnustatud sõltumatud keskkonnahindajad. Nad avaldavad oma keskkonnaandmed, sealhulgas ressursi- ja energiatarbimise, heitkogused, jäätmed jne, üksikasjalikult oma iga-aastases keskkonnaaruandes. Samuti seavad nad keskkonnaalased eesmärgid ja avaldavad, kuidas keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt ja süstemaatiliselt parandatakse.

Tänu oma eeskujulikule ja uuenduslikule keskkonnajuhtimisele on Viessmanni tunnustatud kui keskkonnaalast teerajajat. Viessmann Werke, mille tegevuskohad asuvad Allendorfis (Eder), oli esimene ettevõte küttetehnoloogiasektoris ja teine ettevõte Saksamaal, mis sai 1995. aastal keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) sertifikaadi. Täna on Viessmanni Allendorfis (Eder) asuv tegevuskoht EMASi tegevuskohtade registri vanim kanne.