Privaatsuspoliiitka

Meie, Viessmann Groupi ettevõtted, võtame teie isikuandmete kaitsmist väga tõsiselt ja järgime väga täpselt andmekaitseseaduse reegleid. Isikuandmeid kogutakse ainult meie veebilehtedel ja meie rakenduste kasutamisel ainult tehniliselt vajalikus mahus. Mitte mingil juhul ei müüda kogutud andmeid ega anta neid teistel põhjustel kolmandatele isikutele edasi.

Järgmine selgitus annab teile ülevaate sellest, kuidas me seda kaitset tagame ja millist liiki andmeid millisel eesmärgil kogutakse. See kehtib kõikidele veebilehtedele ja rakendustele, mille eest Viesmann vastutab. Viessmanni veebilehed ja rakendused võivad sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtedele, mida see privaatsuspoliitika ei hõlma.

Andmetöötlus meie veebilehtede külastamisel ja meie rakenduste kasutamisel

Viessmann kogub ja salvestab automaatselt teie serveri logifailides infot, mida teie brauser või rakendus meile edastab. Need on:

• brauseri tüüp/versioon
• kasutatav operatsioonisüsteem
• viitaja URL (eelnevalt külastatud lehekülg)
• kliendi hosti nimi (IP-aadress)
• Teenuse kohta päringu esitamise aeg.

Neid andmeid ei seosta Viessmann kindlate isikutega. Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega. Andmeid kasutatakse üksnes ettevõttesiseseks statistika tegemiseks.

Küpsised ja analüüsi-tööriistad

Veebilehed kasutavad paljudes kohtades nn küpsiseid. Nende ülesandeks on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstidokumendid, mida teie arvutisse laetakse ja mida teie brauser salvestab. Enamik küpsistest, mida me kasutame, on nn sessiooni-küpsised. Need kustutakse automaatselt veebilehelt lahkumisel. Küpsised ei põhjusta teie arvutile kahju ning need ei sisalda viirusi.

Viessmann kasutab selleks ka analüüsi-tööriistu, nt Webtrends või AppSee. Saadaolevad ja kasutatud andmed kogutakse ja salvestatakse täiesti anonüümselt. Need andmeid salvestatakse teatud juhtudel ka väljaspool Saksamaad või Euroopa Liitu.

Teie brauseri, rakenduse või kasutatava operatsioonisüsteemi (iOS, Android) vastavaid seadistusi kasutades saate vältida selliste andmete edastamist, see põhjustab aga teatud juhtudel probleeme pakutava sisu või teenuse avamisel, kasutamisel või selle töös.

Isikuandmete kasutamine ja edasiandmine

Niipea, kui olete edastanud meile oma isikuandmed, kasutame meie neid teie päringutele vastamiseks, teiega sõlmitud lepingutega arveldamiseks, tehniliseks administratsiooniks, sisse/välja logimiseks ja vastavatel veebilehtedel või rakendustes sisalduvateks teenusteks. Saadaolevate isikuandmete kasutamine teiste teenuste poolt või teistel eesmärkidel toimub ainult teie nõusolekul. Selle nõusoleku võite alati tagasi võtta.

Teie isikuandmeid antakse kolmandatele isikutele edasi või edastatakse muidu ainult siis, kui see on nõutav lepingu täitmiseks, eriti tellimisandmete tarnijale edastamisel, kui see on vajalik arvete tasumiseks või kui te olete selleks eelnevalt nõusoleku andnud. Teil on õigus oma nõusolek tulevikku suunatult alati tagasi võtta.

Isikuandmed kustutatakse, kui te annate meile teada, et ei soovi enam oma andmete salvestamist, kui teie teadlikolek salvestamisele järgneva eesmärgi täitmisest pole enam nõutav või kui teie salvestamine pole muudest seadusega sätestatud põhjustel lubatud.

Kuidas www.viessmann.lt küpsiseid kasutab

Veebilehe külastatavuse hindamiseks

Kasutame Google Analyticsi tarkvara, et meil oleks ülevaade kodulehe www.viessmann.lt külastatavuse kohta. Teeme seda selleks, et teada, kuidas veebilehte täiustada, infot lisada
ja leht veel külastajasõbralikumaks muuta.

Google Analyticsi käsutuses on järgmine teave:
• milliseid meie kodulehe lehekülgi olete külastanud;
• kui kaua igal www.viessmann.lt leheküljel viibisite;
• kuidas te veebilehele jõudsite;
• mida veebilehe külastamise ajal klõpsasite.


Me ei kogu ega talleta teie isiklikke andmeid (näiteks ees- ja perekonnanime, aadressi), seega ei saa seda teavet kasutada teie isiku tuvastamiseks. Me ei luba Google’il külastusandmeid kasutada ega jagada.

Google Analytics kasutab järgmisi küpsiseid.

Universal Analytics

_ga – see küpsis võimaldab meil teada saada, kui palju inimesi külastab veebilehte www.viessmann.lt (kehtib 2 aastat).

_gat – see küpsis võimaldab hinnata, kui sageli tehakse veebilehe otsingut (kehtib
10 minutit).

Google Analytics

_utma – nagu ka _ga, võimaldab see küpsis meil teada saada, kas olete sellel
veebilehel juba käinud. Nii saame kokku arvutada, kui paljud www.viessmann.lt
või konkreetse lehekülje külastajad on uued (kehtib 2 aastat).

_utmb – seda küpsist kasutatakse koos _utmc-ga keskmise aja arvutamiseks, mille te meie
veebilehel veetnud olete (kehtib 30 minutit).

_utmc
– see küpsis koos _utmb-ga võimaldab välja selgitada, millal brauseri sulgete.

_utmz – see küpsis aitab teada saada, kuidas te meie veebilehe leidsite (teise
veebilehe või otsingumootori kaudu).

Te saate välja lülitada vaid Google Analyticsi küpsised.

Õigus teabele, kustutamine

Teil on igal ajal õigus saada infot teie kohta salvestatud andmete kohta, nende päritolu ja saaja ning salvestamise põhjuse kohta. Lisaks on teil õigusaktide kohasel õigus isikuandmeid uuendada, blokeerida ja kustutada.

Rohkem infot

Teie usaldus on meile tähtis. Seepärast soovime olla valmis teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimustele igal ajal vastama. Juhul, kui teil on küsimusi, millele see privaatsuspoliitika vastust ei anna, või kui te soovite mõne punkti kohta saada rohkem infot, siis võtke meiega ühendust:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: 06452 70-0
Faks: 06452 70-2780

E-mail: datenschutz@viessmann.com


Ohutusinfo

Kasutades tehnilisi ja organisatoorseid võimalusi, püüame igati teie isikuandmeid nii salvestada, et need ei oleks kättesaadavad kolmandatele isikutele. Meili teel suhtlemise korral ei saa me tagada täielikku andmeturvet, seepärast soovitame konfidentsiaalse info korral kasutada postiteenust.