Viessmanni tootmissüsteem

Viessmanni tootmissüsteem (ViPS) on kõikidele seotud ettevõtetele kohustuslik eeskiri, mis kirjeldab, kuidas kujundatakse, juurutatakse, kontrollitakse ja parendatakse pidevalt toodete valmistamise protsesse.

See sisaldab ettevõtte asjakohaseid eesmärke, põhimõtteid, meetodeid ja tööriistu, põhinedes järjepideva parendamise ja protsesside sünkroonimise ideele.

 

Tootmise põhimõtted

Standardiseerimine / visualiseerimine / kord ja puhtus


Protsessi stabiilsuse tagamiseks teeme kindlaks, et protsessid toimuvad kindlaks määratud viisil. Seejuures on tootmisprotsessid kujundatud nii, et kõrvalekalded on kohe ilmsed. Seejuures vältige raiskamist ja pöörake tähelepanu väärtuste loomisele.
 

Töötajad

Kvalifikatsioon / väljaõpe / tööohutus


Meie tootmispõhimõtete elluviimise esmane eeldus on eelkõige meie töötajate kõrge kvalifikatsioon. Järjepidev täiendkoolitus suurendab töötajate rahulolu. Selleks on meie akadeemias mh arvukalt kvalifikatsiooni tõstmise programme.
 

Sünkroonitud protsessid

Tootmine kliendi taktis / takttootmine / logistika / KVP / valmistusprotsessi juhtimine


Me toodame täpselt seda, mida klient vajab. See ei kehti mitte ainult klienditellimuste, vaid ka meie sisemiste protsesside kohta seoses kliendi ja tarnija suhtega.
 

Efektiivsed seadmed

Protsessile vastavad tootmisvahendid


Selleks, et toota turul konkurentsivõimeliste hindadega, peame kasutama oma tootmisseadmeid maksimaalselt efektiivselt ja vältima seadmete plaanimatut seismist. Selleks kasutatakse TPM-i baasil käitaja- ja kasutajakontseptsiooni.
 

Veatud tooted ja protsessid

Vigade ennetamine / veateade / vigade kõrvaldamine / auditeerimine


"Kvaliteet keskpunktis – kõigi töötajate püüdlus. Toodete ja protsesside juures on eesmärgiks vigade arvu vähendamine nullini. Ainult nii saame pakkuda oma kliendile tippkvaliteediga tooteid.
 

Tootmise juhtimine

Juhtimine töökohal


Me tagame, et kohas, kus luuakse väärtusi, on muutmise protsess kvalifitseeritud töötajate kätes. Seda protsessi toetab Kaizen – järjepidev täiustamine.