Passiivne või aktiivne jahutus

Jahutus töötab kahe erineva meetodi järgi. Passiivne jahutus Seejuures võtab soojuspumba töölahus või põhjavesi küttekontuurist soojuse üle läbi soojusvaheti ja suunab selle välja. Seda funktsiooni nimetatakse ka „natural cooling“ ehk loomulikuks jahutuseks, kuna see kasutab jahutamiseks loomulikku ümbritseva keskkonna temperatuuri. Seejuures on kõik muud soojuspumba funktsioonid peale regulaatori ja ringluspumba välja lülitatud. Aktiivne jahutus Siin pööratakse soojuspumba funktsioon lihtsalt ümber. Jahutamine saavutatakse ümberpööratud töörežiimi abil. See tähendab, et külmaringlus pööratakse seadmesiseselt ümber või siis saavutatakse sama efekt primaarsete ja sekundaarühenduste välise ümberlülitusega. Soojuspump toodab siis aktiivselt külma nagu külmik. Siis räägitakse meetodist "active cooling" e aktiivsest jahutusest.