Kütuseelemendi tehnoloogia: keskkonnaprogrammi toel saadav energiatõhusus

loobumine tuumaenergiast, kivisöeküttega elektrijaamade vähendamine, taastuvate energialiikide arendamine: uuenduslike küttetehnoloogiate nagu kütuseelement-kütteseadme Vitovalor 300-P kasutamine võimaldab neid eesmärke saavutada.

Energiapööret ja kasvavaid elektrihindu silmas pidades muutub detsentraliseeritud elektritootmine aina populaarsemaks. Soojuse ja elektri koostootmisest (SEK) saab tsentraliseeritud elektrijaamadele oluline täiendus. Aastani 2020 on eesmärgiks suurendada SEK-i jaamade elektri osakaalu praeguselt 16 protsendilt 25-ni. Sirlingmootoriga mikro-SEK-i jaamade kõrval tõusevad detsentraliseeritud elektritootmises seega esile kütuseelement-kütteseadmed.

Erakordselt energiatõhus: soojuse ja elektri koostootmine

Elektri tootmisel tekib soojus, mis läheb tsentraliseeritud elektrijaamades heitsoojusena kaduma. Kuna SEK-i jaamad kasutavad heitsoojuse kütteks ja joogivee soojenduseks ära, siis on nende kogukasutegur kaks korda kõrgem kui elektri ja soojuse tootmisel lahus.


Primaerenergieeinsparung.jpg

Vitovalor 300-P Säästumeede ja investeering ühes

Soojuse ja elektri koostootmisel säästate kuni 40% energiat, vähendate oluliselt CO2-heidet ja annate seega olulise panuse kliimakaitseks. Selle uuendusliku tehnika edasiseks plussiks on sõltumatus kasvavatest elektrihindadest. Ise kasutades on elektri hind teile vaid u 1/3 ametlikust hinnast. Üleliigne elekter antakse võrku ja kompenseeritakse „tavalise” hinnaga.


Viessmann_MS_00208_grau_oF

Kütuseelemendi tehnoloogia Keskkonnahoidlik

vesinik ja hapnik: muud pole elektri ja sooja tootmiseks vaja. Nõndanimetatud külma põletamise aluseks on mõlema aine keemiline reaktsioon. See toimub kahe elektroodi vahel: anoodile juhitakse vesinik, mille katalüsaator lõhustab positiivseteks ioonideks ja negatiivseteks elektronideks. Elektronid liiguvad mööda elektrijuhti katoodile ja tekib vool. Samal ajal liiguvad positiivselt laetud vesinikioonid läbi elektrolüüdi (ioonide vahetusmembraan) katoodile, kus nad reageerivad hapnikuga ja tekib vesi. Vabaneb soojus. Täiesti heitmevabalt ja keskkonnaohutult.


Maagaas Kütuseelemendi ideaalne partner

Kütuseelemendi energiaallikaks on vesinik. Looduses leidub seda külluslikult, puhtal kujul siiski mitte. Puhta vesiniku tootmiseks sobib kõige vähem heidet andva fossiilse kütusena suurepäraselt maagaas. Esmalt eraldatakse väävliühendid. Seejärel muundab ette ühendatud reformer katalüsaatori abil maagaasi vesinikuks ja süsinikdioksiidiks. Järeleühendatud gaasipuhastis muundatakse süsinikmonooksiid süsinikdioksiidiks.

Vitovalor 300-P on praegu lubatud kasutamiseks maagaasiga E. Seda on Lõuna- ja Ida-Saksamaal ja mõningates teistes piirkondades. Hiljemalt 2016. aastast alates saab kütuseelement-kütteseadmetes käitada igat liiki maagaasi.


Kasutage need eelised ära

  • Soojuse ja elektri koostootmisel on kogukasutegur kaks korda kõrgem kui tsentraliseeritud elektrijaamades
  • Toodetud elektri omatarbimisel olete kasvavatest elektrihindadest sõltumatud
  • Gaasi-kondensatsioonitehnikaga võrreldes kuni 40% väiksemad energiakulud
  • Tavaliste elektri- ja soojatootmisega võrreldes väheneb CO2-heide kuni 50%
  • Saasteainevaba „külm” põletamine säästab keskkonda
  • Riigi, liidumaade ja valdade toetused