Viessmann on teie lahendusepakkuja kõikides kasutusvaldkondades

Viessmanni kontsern on juhtiv rahvusvaheline kütte-, tööstus- ja jahutussüsteemide tootja. Viessmanni terviklik pakkumine pakub tõhusate süsteemidega individuaalseid lahendusi alates 1,5 kuni 120 000 kilovatini kõikidele kasutusvaldkondadele ja kõikidele energiakandjatele.

Komplettangebot.jpg

Küttesüsteemid

Selleks, et hajutada soojaturul valitsevat moderniseerimisummikut, vajame kogu saadaolevat tehnoloogilist spektrit. Mida on mõistlikum kasutada, oleneb täiesti üksikjuhust – vajalikust võimsusest, kasutada olevatest energiakandjatest ja lisaks ka süsteemi kasutaja individuaalsetest nõuetest.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Õli ja gaas: suur säästmispotentsiaal ja rohelised tulevikuväljavaated

Saksamaal asuvast umbes 20 miljonist küttesüsteemist umbes 65 protsenti köetakse gaasiga, 30 protsenti õliga. See tähendab: fossiilsetel energiakandjatel on tähtis roll veel kaua aega. Piiratud vahemikud ning õli ja gaasi põletamisel tekkiv CO2-heide ei nõua mitte ainult võimalikult säästlikku ümberkäimist nende looduslike ressurssidega, vaid ka rohelist perspektiivi kõrgemate bigeensete osadena. Suure säästupotentsiaali ja madalate koguinvesteerimiskuludega kütteväärtustehnikat saab pidada kõige säästlikumaks lahenduseks. Ajakohase tõhusa õli- või gaasikatla kasutuselevõtuga võib energiatarbimine võrreldes vananenud küttesüsteemiga väheneda kuni 30 protsenti.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Eriti tõhus – soojuse ja elektri koostootmine

Soojuse ja elektri koostootmine on suure potentsiaaliga tõhus tehnoloogia, sest sellega kasutatakse sihipäraselt ära ka elektri tootmisel tekkiv soojus. Võrreldes traditsiooniliste eraldatud elektri- ja soojusetootmisega, (elekter kesksest elektrijaamast, soojus keskküttejaamast või küttekeldrist) vähendavad maagaasiga köetavad kombineeritud süsteemid esmaenergiakulu umbes ühe kolmandiku võrra ja CO2-heidet rohkem kui 50 protsenti.

Tähtis eeldus kombineeritud süsteemide säästlikuks kasutuseks on võimalikult pikad käitusajad. Seepärast kasutati kaugküttejaamu siiani eelkõige objektide puhul, mis vajavad aastaringselt palju elektrit ja soojust – näiteks haiglates, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes või tööstusettevõtetes.

Kasutamiseks eramutes, kahepereelamutes ja remonditud hoonetes, kus on soojuse tarbimine väike, sobivad kütuseelementtehnoloogial põhinevad süsteemid. Kui suure soojatarbimisega eramuid ja kahepereelamuid renoveeritakse, siis töötavad stirlingmootoriga mikro-kombineeritud soojuse ja elektri tootmise süsteemid eriti säästlikult.


Pellets_605x341.jpg

Biomass: CO2-neutraalne mugav soojus

70 protsendiga moodustab taastuvenergiatest kõige suurema osa biomass – ning seda ka õigustatult: peeneks raiutud küttepuid ja graanuleid ei pea nt importima, need on saadaval aastaringselt, neid on lihtne ladustada ja need põlevad CO2-neutraalselt. Kaasaegsed biomassikatlad ei sobi ainult ehitiste mugavaks keskkütteks ja joogivee soojendamiseks, vaid ka kasutamiseks tööstuses ja tootmisega tegelevates väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Mugavuse ja kasutajasõbralikkuse mõttes on need kütteseadmed võrreldavad õli-/gaasisüsteemiga.


Druck

Õhu- ja maasoojus: tasuta ja keskkonnasõbralik

Oma silmapaistvate võimsusnäitajatega sobivad soojuspumbad lisaks uusehitistele ja elumajade renoveerimisele kasutamiseks ka tööstuses. Välisõhu, maapinna või jääsalvestussüsteemi soojuse kõrval saab ka tööstuslike protsesside ajal tekkivat heitsoojust kasutada energiaallikana. Suhteliselt väikesed käituskulud, keskkonnakaitse aspektid ja sõltumatus õlist ja gaasist on selle läbiproovitud tehnoloogia eelised. Eriti uuenduslikuks lahenduseks on integreeritud soojapumbamooduliga hübriidsüsteemid, mida on võimalik kasutada vananenud õli- või gaasikatelde asemel. See kehtib ka gaasi-adsorptsiooniseadmete korral, mida kombinatsioonina kütteväärtusseadmest ja gaasiga käitatavast adsorptsioonisoojuspumbast iseloomustab võrreldes kütteväärtustehnikaga umbes 40 protsenti väiksem kütusekulu.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Päikeseenergia – ideaalne lisaenergiaallikas

Termiline solaarsüsteem vee soojendamiseks või lisakütteallikana tasub end ära ka koos konventsionaalse soojuspumba või kondensatsioonkatlaga. Nii võib suvel vett soojendada üksnes päikeseenergia abil. Lisakütteallikana võib solaarsüsteem aasta lõikes säästa rohkem kui 30 protsenti kütusekuludest. Fotogalvaaniliste süsteemidega saab päikseenergiat muuta elektrienergiaks – nii võrku juhtimiseks kui ka energiaga varustamiseks, see tähendab salvestamiseks või näiteks soojuspumba töös hoidmiseks.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Tööstussüsteemid

Tõhusad energiasüsteemid- ja jaamad tööstuslikuks kasutuseks aitavad oluliselt vähendada töökulusid ja heitekoguseid ning annavad konkurentsieeliseid. Viessmann pakub mitmekülgseid süsteemilahendusi, mis tagavad majandusliku varustamise auruga kuni 120 tonni tunnis, soojusega kuni 120 MW, külmaga kuni 2 MW ja elektriga kuni 50 MW. Selleks saab kasutada kõiki energiakandjaid – fossiilkütuseid, biomassi, heitsoojust, maapinna soojust või välisõhku või tööstuslikel protsessidel tekkivat heitsoojust.

Viessmann arendab ja realiseerib terviklikke energiakontsepte, mis põhinevad energiatootmise kogusüsteemi järgimisel, varustamisstruktuuril ja kasutamisel Kõikide protsesside analüüs moodustab aluse potentsiaali kindlaks tegemiseks ja kõigi süsteemikomponentide hindamiseks. Mitmekülgsed teenused alates plaanimisest kuni kasutuselevõtu ja hooldusteenusteni moodustavad koos pakkumise.

Külmutussüsteemid

Viessmann pakub innovatiivseid külmutuslahendusi nagu külmutus- ja sügavkülmamööbel ning pistikuga varustatud mudelid, lamelltooted, ühendussüsteemid, temepratuurijuhitud külmutusruumid, nii külmikud- ja külmutusseadmed kui ka lisatarvikud ning monteerimise ja hooldusega seotud teenused. Tänu tugevale partnerite võrgustikule saab Viessmann oma klientidele pakkuda terviklikke külmutuslahendusi. Klientidel on müügi, turunduse ja hooldusteenuste tarvis üks keskne kontaktisik. Tootmiskohtadel Saksamaal ja Soomes on aastatepikkune kogemus oskusteave alal külmatehnika valdkonnas. Nende kompetentside kooslusest võidavad eelkõige kliendid, kes saavad terviklikud külmutuslahendused ühelt ja samalt tarnijalt.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Ainulaadsed jaemüügikontseptid

Viessmanni külmutuslahendused vastavad kõigile väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete nõuetele. Ülim prioriteet on klientide kõikide nõudmiste paindlik täitmine. Kõik külmutuslahendused kohandatakse klientide individuaalsete vajaduste järgi, selleks et nende turg tänu ainulaadsetele kontseptidele ja uutele paigutusvalikutele konkurentsis esile tõuseks.