Autoriõigused

© Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Kõik õigused kaitstud. Tekstid, tekstilõigud, fotod, pildid, graafikad ja animatsioonid on kaitstud autoriõigustega. Nende andmete kasutamine vajab enne ettevõtte Viessmann Werke GmbH & Co. KG nõusolekut.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik kaubamärgid Viessmanni veebilehtedel kaitstud kaubamärgiõigusega.

Viessmanni veebilehed on kokku pandud äärmiselt hoolikalt. Siiski ei saa Viessmann garanteerida sisalduva info veatust ja täpsust. Kahjude eest vastutamine on välistatud, kui see ole tingitud Viessmanni otsusest või raskest hooletusest.

Viessmann jätab endale õiguse muuta igal ajal oma veebilehtede sisu oma äranägemise järgi ja sellest eelnevalt teavitamata.

Viessmanni veebilehed sisaldavad teiste veebilehtede linke. Viessmann ei vastuta nende veebilehe andmekaitsestrateegia ja sisu eest.

Isikuandmeid kasutatakse ainult klientide soovil tehtavateks tehinguteks.