Tõhusad lahendused tööstuslikuks kasutuseks, kuni 120 MW soojust 120 t auru/h

  • Aurukatlad
  • Kuumaveekatlad
  • Utilisaatorkatlad
  • Biomassisüsteemid
  • Biogaasisüsteemid: märg- ja kuivfermentatsioon
  • Biogaasi puhastamine ja maagaasivõrku lisamine

Üksikasjalikku teavet nii biogaasisüsteemide ja biogaasi puhastamise tooteprogrammi kui ka hooldusega seotud teenuste kohta selles valdkonnas leiate meie veebilehtedelt

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info