Terviklik pakkumine asulatele ja lähisoojusvõrkudele

Energiasüsteemide terviklahenduste pakkujana pakub Viessmann kõike asulate lähisoojusvõrkude kontseptsiooniks, ümberlülitamiseks ja tööks, korterilahendusteks või bioenergiakülaks vajalikke komponente. Viessmann ei tarni ainult fossiilsetele või taastuvenergiatele sobivaid küttesüsteeme, vaid saadab asulaid ka esimesest teostatavusuuringust kuni süsteemi ehitamise ja kasutuselevõtuni.

Kui maapiirkondades on põhirõhk suunatud bioenergiakülade realiseerimisele, ei ole rahvarohketes piirkondades saadaval piisavalt biomassi, et kõiki maju kütta. Sel juhul sobivad eraldiseisvatele elurajoonidele osalahendused ja kombinatsioon fossiilkütustest ning keskkonna- või heitsoojuse kasutamine. Pakkumist rikastavad mitmekülgsed lahendused kuni toorainehalduseni ja ettevõtte juhtimiseni.

>Individuaalsed lahendused ... (PDF)

> Soojus ja elekter taastuvenergiatest ... (PDF)

Otsin toodet, mille võimsus on ja kütteallikas .