Kõrgrõhu-utilisaatorkatel aurutootmiseks

Tööstuslikuks kasutamiseks veeauru tootmine ja selle käitlemine erinevad mõnes aspektis oluliselt tavapärasest küttetehnoloogiast, kus vett kasutatakse soojuskandjana. Eriti kõrgrõhuauru tootmine suurettevõttes nõuab seadmete spetsiifilist konstruktsiooni.