Madalrõhu-kuumaveekatlad

Suurte eluhoonete küttekeskuste olulisteks nõueteks on soojuse energiasäästlik ja vähesaastav tootmine ja süsteemide kõrge töökindlus ning kättesaadavus. See eeldab pädevat nõustamist, ulatuslikku teenusepakkumist ja soojusseadmeid, mis võimaldavad ökonoomset ja jätkusuutlikku soojatootmist.