Aurukatlad icons-gas-oel-25x25.png

Tootmishoonete ja tööstusseadmete olulisteks nõueteks on auru energiasäästlik ja vähesaastav tootmine ning süsteemide kõrge töökindlus ning kasutajasõbralikkus. Vajadustest lähtuvate katlamaja-kontseptsioonide korral võetakse arvesse individuaalseid nõudmisi, et oleks võimalik luua konkreetse kliendi vajadusi arvestav süsteemilahendus. Selleks on tarvis pädevat nõustamist, mitmekülgset teenustepakkumist ja aurukatlaid / auruseadmeid, mille konstruktsioon võimaldab ökonoomset ja jätkusuutlikku aurutootmist.