Jääenergia salvestussüsteem

Tänapäeval kasutavad soojuspumbad soojusallikatena välisõhku, pinnast või põhjavett. Uus jääenergia salvestussüsteem kombineerib õhu- ja maasoojust ning suudab peale selle kasutada soojusallikana ka päikesekiirgust.