Biomassikatlad icon-biomasse.png

Kütmine puiduga – maailma kõige looduslikuma kütusega. Võttes arvesse koguinvesteeringuid,  on tänaste energiahindade juures tahkekütuse katel majanduslik alternatiiv, nende kasuks räägib nii suur kasutegur kui ka ökonoomsus.