Sertifikaadid

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

DIN EN ISO 9001:2008 sertifikaat

Viessmanni sertifitseeriti esmakordselt standardi DIN EN ISO 9001 järgi 1994. aastal. Sertifitseerimist kontrollitakse igal aastal. 2013. aasta juunis ja juulis kontrollisid VDE Kontrolli- ja sertifitseerimisasutuse audiitorid Viessmanni kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Audit osutus edukaks. VDE Kontrolli- ja sertifitseerimisasutus kinnitas, et meie kvaliteedijuhtimise süsteem vastab standardi DIN EN ISO 9001:2008 nõuetele. Kuni 30.05.2015 kehtinud standardile DIN EN ISO 9001:2008 vastavuse sertifikaat anti kehtivusala laiendamise tõttu uuesti välja.

Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine on meie jaoks tippkvaliteediga toodete valmistamisel oluline eeldus.

Sertifitseerimine ökoauditi direktiivi järgi (EMAS)

Tänu eeskujulikule ja suunda näitavale keskkonnajuhtimisele on Viessmann selles valdkonnas keskkonnapioneer. Ettevõte ei ole sertifitseeritud mitte ainult keskonnakaitsestandardi DIN EN ISO 14001 järgi, vaid osaleb lisaks sellele ka Euroopa Liidu ökoauditi süsteemis (EMAS) – üks rangeimaid määrusi keskkonna valdkonnas. Määrus näeb ette selliste mõõdetavate keskkonnaeesmärkide seadmise, mis väljuvad kehtiva keskkonnaalase seadusandluse raamidest.

Viessmann on kolmas ettevõte Euroopas ja teine Saksamaal, mis vastas ökoauditi nõuetele. Iga kolme aasta möödudes peab sõltumatu keskkonnaekspert valideerimist kordama, lisaks toimub igal aastal kontrollaudit. EMAS-i määrus eksisteerib alates 1993. aastast, kui ka aina uued ja uued ettevõtted täidavad ökoauditi nõuded, siis kuulub liidri roll siiski Viessmannile – ainsale Saksa ettevõttele, mis on oma asukohad Saksamaal valideerinud.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

DIN EN ISO 14 001:2009-11 sertifikaat

Kõrvuti Euroopa ökoauditi ja selle karmide keskkonnateemaliste nõuetega kehtib ka rahvusvaheline standard DIN EN ISO 14 001 üldise keskkonnajuhtimise süsteemi juurutamise kohta.

Ka selle standardi eesmärgiks on järjepidev keskkonnakaitse parandamine ettevõttes. See tehakse kõrvuti ökoauditiga, ilma keskkonnadeklaratsiooni koostamata, mille valideerib väline keskkonnaekspert ja mis seejärel avaldatakse.

DIN EN ISO 50001:2011-12 sertifikaat

Viessmani Allendorfi energiajuhtimissüsteem on standardi DIN EN ISO 50001:2011-12 järgi sertifitseeritud.

Energia- ja kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamisel on energiatõhususe suurendamisel võtmeroll. Energiatõhusus on seega ressursitõhususe oluline osa. Selle taustal võib standardiseeritud energiajuhtmissüsteem järgnevatel aastatel järk-järgult kujuneda tööstusettevõtete standardiks.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

ISO 29990:2010 sertifikaat

Viessmanni tervikpakkumine ja juhtiva küttesüsteemide tootja pikaajaline kogemus moodustavad aluse meie igakülgsele teadmistepagasile, millele meie partnerid loota saavad.

2013. aastal sertifitseeris TÜV Süd Viesmanni Akadeemiat standardi DIN ISO 29990 järgi ning selle järgi vastab Viessmann õppeteenuste kõrgele teenusestandardile, samuti välja- ja täiendõppe järjepidevale kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavatele nõuetele. Seega võivad meie turupartnerid usaldada meie mitmekülgseid praktikal põhinevaid kogemusi koos kõrge ja kontrollitud kvaliteediga..

OHSAS 18001:2007 sertifikaat

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise süsteem kõikides Viessmann grupi Allendorfi ettevõtetes on sertifitseeritud standardi OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series) järgi.

OHSAS_18001_2007.jpg