Keskonnakaitse olulisus

Kolmanda põlvkonna pereettevõttena ja rahvusvahelisel turul juhtiva küttetehnika tootjana ei tunne me mitte üksnes ühiskondlikku vastutust, vaid ka vastutust tulevaste põlvkondade loomuliku elukeskkonna eest. Järjepidev ressursse ja keskkonda säästvate meetmete parendamine jätkusuutliku tegevuse tähenduses on seega meie ettevõtlusfilosoofia oluline koostisosa.  


emas.jpg

Ammu juurutatud keskkonnajuhtimine

Aastakümneid viime me kogu väärtuste loomise ahelas ellu integreeritud keskkonnakaitse kontseptsiooni. Protsessidesse ja toodetesse integreeritud keskkonnakaitselised meetmed on tekkinud kahjude tagantjärele kõrvaldamise ees absoluutseks prioriteediks. Juba aastate eest juurutatud keskkonnajuhtimine organiseerib ja kontrollib keskkonnapoliitika elluviimist.

Keskkonnapoliitika seatud eesmärkide saavutamist kontrollitakse pidevalt. Saksamaal on kõikidele Viessmanni ettevõtte asukohtadele ja edasimüüjatele omistatud DIN EN ISO 14001 sertifikaat. Esimese küttetehnika valdkonna ettevõttena ja teise ettevõttena Saksamaa Liitvabariigis omistati 1995. aastal Viesmaani Allendorfi tehastele range Euroopa ökoauditi EMAS sertifikaat.


Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikud tooted

Just oma toodete väljatöötamisel kirjutame teemapealkirja "Jätkusuutlikkus" suurelt. Juba konstrueerimisel jälgitakse, et tooraineid kasutataks tootmisprotsessis säästlikult. Töötavad soojusallikad paistavad silma suure kasuteguri ja pikaealisusega. Toodete tehnilise eluea lõppedes suunatakse Viessmanni tooted taaskasutussüsteemi ja väärtuslikud toorained juhitakse tagasi tootmis- ja tooraineringlusesse.

Tehnoloogilise innovatsiooni ja eeskujuliku keskkonnakäitumise eest on Viessmanni mitmel korral tunnustusega pärjatud, muuhulgas "Euroopa keskkonnauhinnaga" ja "Glanzlicht" Hesseni keskkonnaalliansi poolt. Saksa Energiaagentuur (dena) omistas energiatõhususe auhinna "Energy Efficiency Award" programmi "Effizienz Plus" raames realiseerunud soojustagastuskeskuse eest.

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Jätkusuutlikkuse teemaline projekt "Effizienz Plus"

Jätkusuutlikkuse tagamise juhtimise keskpunktis on juhtprojektina energiatõhususe projekt "Effizienz Plus", mis põhineb ühtsel kliimakaitse, ressursside tõhusa kasutamise ja asukohtapoliitika kontseptsioonil. Me ei suurenda sellega mitte ainult töö- ja materjalikasutuse efektiivsust, vaid ka tootja- ning tarbijapoolset energiatõhusust. Selle tulemusena säästame me 40% fossiilsest energiast ja vähendame CO2 emissiooni kolmandiku võrra. Seega õnnestub meil energiavajadus väljastatavast toodangust lahti ühendada.

2009. aastal omistati ettevõttele Saksa Jätkusuutlikkuse auhind "Saksamaa jätkusuutlikuima tootmisprotsessi eest 2009. aastal", 2011. aastal Saksa Jätkusuutlikkuse auhind "Saksa jätkusuutlikuima kaubakärgi eest 2011. aastal" ja 2013. aastal jätkusuutlikkuse auhind kõige eesrindlikuma ressurssitõhususe eest.

nabu.png

Koostöölepinguga Saksamaa Looduskaitseseltsiga (NABU) rõhutame järjepidevalt meie keskkonnasõbralikku suunda.