Einstieg-Oel-Brennwerttechnik-Wohnen.png

Õliga kütmine

Viessmanni kondensatsioonikatlaga annate kütteõli soojuseks muundamisel katla tõhususest ja kõrgest 98% kasutegurist (ülemise kütteväärtuse alusel (kütteväärtus TÜK)) tulenevalt aktiivse panuse ressursside tõhusasse kasutamisesse ja energiasäästu.

Meie õli-kondensatsioonikateldesse on tulevik juba sisse ehitatud. Juba praegu arvestavad need üleminekuga fossiilselt õlilt bioõli sisaldusega kütteõlile. Seega on neid võimalik käitada ka osaliselt regeneratiivse energiaga